توضیحات

دوره A2 پس از به اتمام رساندن دوره ی A1 است و می توان گفت افراد تا حدی به زبان آلمانی آشنایی دارند. افرادی که به صورت خود آموز و یا به روش های دیگری دوره اولیه را فراگرفته اند نیاز است برای شروع دوره ی A2 از تعیین سطح استاد 24 استفاده نمایند. لازم به ذکر است در صورتی که سطح دانش پزوه با سطح دوره یکسان نباشد ، یادگیری نتیجه مطلوبی را نخواهد داشت.
در این دوره افراد درک بیشتری نسبت به زبان آلمانی پیدا می کنند و نسبتا می توانند در حد نیاز روزانه با دیگران ارتباط برقرار کنند.
یکی از مشکلات اصلی زبان آموزان تمرکز بر روی یک مهارت است .لازم به ذکر است زبان آموزان از ابتدایی ترین دوره ها، می بایست بر روی مهارت های شنیداری، مکالمه، خواندن و نوشتن تمرکز کنند تا در مراحل بالاتر دچار مشکل نشوند.
دوره‌های آموزش زبان در استاد 24
متد‌ها و کتاب های آموزشی در یادگیری نقش به سزایی را ایفا می‌کنند. در استاد 24 برای بهره وری بیشتر متقاضیان ،از اساتید مجرب، شیوه های نوین و آموزش های آنلاین برای یادگیری سریع‌تر بهره گرفته شده است