توضیحات

در صورتی که افراد قصد آموزش زبان انگلیسی به دیگران را داشته باشند می بایست در ابتدا در آزمون آیلتس نمره حداقل 7.5 را کسب نمایند و سپس پکیج ویژه مدرسین را تهیه نمایید. در این دوره متقاضیان با موارد زیر آشنا می شوند:
– شیوه های تدریس
– برنامه ریزی ترتیب انجام فعالیت های کلاسی
– استفاده از لوازم کمکی جهت بهبود در آموزش
– آموزش مدیریت کلاس
– آموزش انجام برنامه های کلاسی